skip to main content

Taighde agus Fiontraíocht

research and development
Research at IT Tralee

Fáilte go dtí Suíomh Gréasáin Fiontraíochta & Taighde IT, Trá Lí. Is foinse thábhachtach faisnéise é do chomhluadar taighde ITT, comhluadar a bhfuil breis is 400 ball ar a fhoireann taighde agus acadúil agus atá ag méadú leis i gcónaí. Ach, fairis sin, tá súil agam go dtugtar léargas ginearálta ann ar fheabhas an taighde a ghabh ITT lena hais agus ar an gcomhoibriú uathúil idir oideachas agus fiontraíocht ar láthair an 113 acra agus atá i bpáirt le Páirc Teicneolaíochta Chiarraí againn.

Chun tú féin a chur ar an eolas faoi conas is féidir leis an eagraíocht agatsa leas a bhaint as taighde den chéad scoth, maraon lena bheith ag cur leis an ngnóthachtáil leanúnach, déan teagmháil leis an gCeannasaí Forbartha ag +353 66 719 1668 nó seol ríomhphost chuig research@staff.iitralee.ie nó gliogáil an nasc lena mbaineann.

research and development