skip to main content

Tabhair cuairt ar Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí

Visit the Institute of Technology Tralee

Is institiúid ar leibhéal na hollscoile í IT Trá Lí le réimse clár ó leibhéal na ceirde go leibhéal na hiarchéime. Tá breis is 3,500 mac léinn lánaimseartha agus páirtaimseartha agus 250 ball foirne ag ITT. Bunaíodh an Institiúid sa bhliain 1977 agus tá sí uathrialaitheach ó 1993 i leith.

Soláthraíonn sí oideachas agus oiliúint, éascaíonn sí taighde agus comhairliú tionsclaíochta, agus is mór-inneall í ó thaobh forbartha eacnamaíochta agus sóisialta de sa réigiún.