skip to main content

Trá Lí agus Ciarraí

Tá campais na hInstitiúide Teicneolaíochta, Trá Lí suite i dtírdhreach álainn Chiarraí.  Tá cáil mhór ar chontae Chiarraí, atá suite in Iardheisceart na hÉireann, mar gheall ar a saol cultúrtha, a ceol, a healaín agus a hoidhreacht.  Bíonn féilte agus ócáidí spóirt ar siúl i rith na bliana.  Tairgeann campas ITT suaimhneas agus áilleacht, agus cuireann forbairt an Champais ó Thuaidh teicneolaíocht agus acmhainní úrscothacha ar fáil. Ta áiseanna spóirt den scoth le haghaidh peile Gaelaí, sacair agus lúthchleasaíochta ar fáil ar ár gcampas chomh maith.

Is tionscal tábhachtach í an turasóireacht i gCiarraí. Tagann breis is 2 milliún cuairteoirí in aghaidh na bliana,   agus baineann siad taitneamh as na radharcanna áille, as an gcósta, an tuath, as an mbia idirnáisiúnta agus as an saol bríomhar sóisialta. I measc na nithe is díol spéise do thurasóirí tá an Pháirc Náisiúnta i gCill Áirne leis tigh stairiúil Mhucrois agus an trá i gCaisleán Ghriaire, áit a mbíonn daoine le feiscint ag marcaíocht toinne ó cheann ceann na bliana.

Má thaitníonn drámaí agus ceolchoirmeacha leat beidh raidhse roghanna agat i gCiarraí. Cuireann Siamsa Tire, Amharclann Tíre Náisiúnta na hÉireann, drámaí, ceoldrámaí agus ceolchoirmeacha ar siúl in áiseanna úrscothacha an Ionaid Imeachtaí Náisiúnta.

Tá saol sóisialta iontach i gCiarraí agus i dTrá Lí.  Ní raibh ganntanas tithe tábhairne ná clubanna riamh do mhic léinn ar thóir beorach.  Ach ná glac leis seo ar ár bhfocal-ne â¿¿ gabh amach agus tiocfaidh tú ar seoda ceilte Chiarraí a chuirfidh le do shaol mar mhac léinn.

Treoracha | I nGluaisteán | Ar Traein | Ar an mBus | In Eitleán | Farantóireacht

Léarscáileanna | Ceantar | Baile Thrá Lí | Láthair Campas ó Thuaidh/ ó Dheas | Campas ó Thuaidh

Treoracha

I nGluaisteán
Ó Bhaile Átha Cliath/Luimneach
Má tá tú ag taisteal ar an mbóthar ba chóir duit dul ar an N7 ó Dheas ó Bhaile Átha Cliath agus treoracha go Trá Lí a leanúint. Má tá tú ag teacht ó Luimneach is féidir dul ar an N21 nó an N69 agus treoracha go Trá Lí a leanúint.

Ó Chorcaigh/Chill Airne
Má tá tú ag taisteal ar an mbóthar ba chóir duit dul ar an N22 agus treoracha go Trá Lí a leanúint.

Ó Ros Láir
Má tá tú ag teacht ó Ros Láir, ba chóir duit dul ar an N25 agus treoracha go Trá Lí a leanúint.

Treoracha Mionsonraithe Ar-Líne

Ar an Traein

Deinann an tseirbhís traenach freastal maith ar an Institiúid ar chostas réasúnta saor. Cuirtear seirbhís speisialta ar fáil ag an deireadh seachtaine: bíonn cóistí ag freastal ar a lán bealaí nach bhfreastalaíonn seirbhísí iarnróid sceidealaithe orthu de ghnáth. Is féidir le mic léinn leas a bhaint as réimse lamháltas taistil do mhic léinn trí Oifig Aontas na Mac Léinn. Tá stáisiún traenach Thrá Lí suite cúig nóiméad de chois ó ITT agus tá sé i lár an bhaile.
 
Uimhreacha Áisiúla:
Stáisiún Traenach Bhaile Átha Cliath: +353 1 8366222
Stáisiún Traenach Chorcaí: +353 21 506766
Stáisiún Traenach Thrá Lí: +353 667123522
 
Amchláir Iarnród Éireann Ar-Líne

Ar an mBus
Deinann an réimse seirbhísí bhus freastal maith ar an Institiúid ar chostas bhfreastalaíonn seirbhísí bus sceidealaithe orthu de ghnáth. Is féidir le mic léinn leas a bhaint as réimse lamháltas taistil do mhic léinn trí Oifig Aontas na Mac Léinn. Tabharfaidh mic léinn faoi deara gur fuirist teacht go Trá Lí ó gach ceantar den tír de bharr an rogha leathan iompair bhus atá ar fáil.
 
Ba chóir, go háirithe do lucht na céad bliaina, eolas a chur ar na sceidil iompair phríobháidigh agus phoiblí atá ar taispeáint san Institiúid agus ag an stáisiún traenach/bus áitiúil.
 
Uimhreacha Áisiúla:
 
Stáisiún Bus Bhaile Átha Cliath: +353 1 8366111
Stáisiún Bus Chorcaí: +353 21 508188
Stáisiún Bus Thrá Lí: +353 66 7123566
 
Láithreán Gréasáin Bus Éireann
 
In Eitleán
Tá Aerfort Idirnáisiúnta Chiarraí suite 20km ó Thrá Lí agus tá naisc laethúla aige le Baile Átha Cliath (le hAer Arann) agus Londain (le Ryanair ó Aerfort Stansted, Londain agus Frankfurt Hahn). Cosnaíonn tacsaí ón aerfort go Trá Lí timpeall €19.
 
Má thuirlingíonn tú in Aerfort Bhaile Átha Cliath agus mura mian leat eitilt eile go Ciarraí a thógáil, ba chóir duit an tseirbhís tointeála bus a thógáil díreach ón aerfort go Stáisiún Traenach Heuston. Is féidir traein a thógáil ón áit seo go Trá Lí. Má thuirlingíonn tú in Aerfort Chorcaí, ba chóir duit dul ar an mbus go dtí an Stáisiún Traenach nó an Stáisiún Bus. Má thuirlingíonn tú in Aerfort na Sionainne, ba chóir duit dul ar an mbus go Luimneach agus bus eile a thógáil go Trá Lí.
 
Láithreán Gréasáin Aerfort Idirnáisiúnta Chiarraí
 
Láithreán Gréasáin Aerfort Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath
 
Láithreán Gréasáin Aerfort Idirnáisiúnta Chorcaí
 
Láithreán Gréasáin Aerfort Idirnáisiúnta na Sionainne

Ar bhád farantóireachta
Tá roinnt calafoirt farantóireachta ann, más paiseanéar le gluaisteán nó paiseanéar ar chois thú: Is iad na calafoirt ná Corcaigh, Ros Láir, Calafort Bhaile Átha Cliath agus Dún Laoghaire, agus freastalaíonn siad ar an Ríocht Aontaithe nó an Fhrainc.

Léarscáil an Champais | Éire| Ciarraí| Campais ITT | Campas ó Thuaidh